Επιχειρηματικές αποστολές σε εκθέσεις

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει εμπλουτίσει την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του με νέα υπηρεσία, τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, προκειμένου να τα στηρίξει με πρακτικό τρόπο να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς ορίζοντες, να δικτυωθούν σε χώρες-στόχους, να ενισχύσουν την παρουσία τους σε αγορές ή να διερευνήσουν νέες, να αναζητήσουν αξιόπιστους εταίρους, να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή να αναπτύξουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η υπηρεσία αυτή εμπλουτίζεται και με τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες και ηπείρους, με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας που προσφέρονται με την παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού ξένων εταιριών, που αποτελούν δυνητικούς πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές.

Με τη συμμετοχή τους στις επιχειρηματικές αποστολές, οι ελληνικές εταιρίες έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες συναντήσεις Β2Β, τόσο με ξένες εταιρίες-εκθέτες όσο και με επαγγελματίες επισκέπτες, οι οποίες εξασφαλίζονται μετά από μεθοδική έρευνα και πολύπλευρες επικοινωνίες, ο προγραμματισμός των οποίων δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αποδοτικότερες συζητήσεις και αποτελέσματα.

Ειδικότερα για τις εταιρίες που δεν έχουν stand σε Εκθέσεις και επιθυμούν να τις επισκεφθούν, η συμμετοχή στις αποστολές αυτές τις διευκολύνει στην οργανωτική προετοιμασία που απαιτείται και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου και των πόρων για χρήσιμες επαφές και πιθανές μελλοντικές συμφωνίες.

Προηγούμενες επιχειρηματικές αποστολές σε εκθέσεις