Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα

Η συμμετοχή εξωστρεφών εταιριών σε μεγάλες διεθνείς Εκθέσεις αποτελεί απαραίτητο και αποτελεσματικό εργαλείο για την είσοδο και επέκταση σε ξένες αγορές, την αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων και την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επεκτείνει την πολύχρονη ενασχόλησή του στην αντιπροσώπευση Γερμανικών Εκθέσεων, αναλαμβάνοντας την οργάνωση Ελληνικών Ομαδικών Περιπτέρων σε επιλεγμένες Διεθνείς Εκθέσεις, τόσο στη Γερμανία όσο και σε διάφορες άλλες χώρες και ηπείρους.

 • Τα Ομαδικά Περίπτερα
 • - παρουσιάζουν τους ελληνικούς κλάδους ως ενιαία επιχειρηματική κοινότητα
 • - προβάλλουν τη δυναμική και τις προοπτικές του κλάδου
 • - αναδεικνύουν την διακριτή εταιρική ταυτότητα και στρατηγική
 • - διευκολύνουν συνέργειες μεταξύ των εκθετών
 • - τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία των Hall με μεγάλη επισκεψιμότητα
 • Με τη συμμετοχή τους σε Ομαδικά Περίπτερα οι επιχειρήσεις
 • - πραγματοποιούν περισσότερες επαφές και συζητήσεις B2B με επαγγελματίες και δυνητικούς πελάτες και συνεργάτες
 • - αξιοποιούν τις εκδηλώσεις δικτύωσης (δεξιώσεις, παρουσιάσεις) για περαιτέρω επαφές
 • - έχουν χαμηλότερο κόστος επωφελούμενες από οικονομίες κλίμακας
 • - ωφελούνται επικοινωνιακά από τις Συνεντεύξεις Τύπου και τη δημοσιότητα