Όροι χρήσης

 

Χαιρετίζουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και τις εκθέσεις των Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο διαθέτει τον εξυπηρετητή αυτό για να διευκολύνει την πρόσβαση των μελών του και του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις γερμανικές εκθέσεις στη Γερμανία και ανά τον κόσμο. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.

Παραίτηση από ευθύνη

  • Ο δικτυακός τόπος του Επιμελητηρίου περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.  Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε χρήστη /επισκέπτη να αξιολογεί κατά ιδία αυτού κρίση το περιεχόμενο ενημέρωσης που παρέχεται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο.
  • Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο ενδέχεται κάποιες πληροφορίες να είναι ελλιπείς.
  • Ο δικτυακός τόπος του Επιμελητηρίου περιέχει διασυνδέσεις («links») που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται για την προσωπική εξυπηρέτηση των χρηστών ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

  • Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων δημιουργού και εκδότη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
  • Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο χρήστης απαιτείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων αυτών για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.