Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου το 1924 πραγματοποιήθηκε με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Επιμελητήριο, το οποίο επεξεργάζεται ετησίως περίπου 15.000 εμπορικές ζητήσεις είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εκθεσιακών οργανισμών στη Γερμανία και παρέχει νομικές και εμπορικές/οικονομικές συμβουλές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι μέλη και εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου είναι επίσης μέλος του Δ.Σ.. Το Επιμελητήριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απασχολεί 26 συνεργάτες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Είμαστε μέρος του δικτύου των Διμερών Γερμανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων

Συμβουλεύουμε, υποστηρίζουμε και αντιπροσωπεύουμε εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες διεθνώς. Τα ΑΗΚ είναι ιδρύματα προώθησης των γερμανικών εμπορικών σχέσεων.

Το δίκτυο των Γερμανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων (AHK), αποτελούμενο από διμερή Εμπορικά Επιμελητήρια και αντιπροσωπείες γερμανικών επιχειρήσεων, συμβουλεύει, υποστηρίζει και εκπροσωπεί γερμανικές εταιρείες παγκοσμίως που επιθυμούν να επεκτείνουν τις ξένες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τα ΑΗΚ είναι ιδρύματα προώθησης των γερμανικών εμπορικών σχέσεων. Το γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο e. Η V. (DIHK) συνεχίζει να συντονίζει και να αναπτύσσει το δίκτυο των Γερμανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό. Επιδοτούνται αναλογικά από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi).

Διαβάστε περισσότερα