Το Προφίλ μας

 

Η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου το 1924 πραγματοποιήθηκε με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Επιμελητήριο, το οποίο επεξεργάζεται ετησίως περίπου 15.000 εμπορικές ζητήσεις είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εκθεσιακών οργανισμών στη Γερμανία και παρέχει νομικές και εμπορικές/οικονομικές συμβουλές.

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα 60 χρόνια εμπειρίας στην αντιπροσώπευση Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών, για τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις σε όλους τους κλάδους, καθώς και μέσω των υπόλοιπων δράσεών του, προσφέρει:

  • εις βάθος γνώση του αντικειμένου των εκθέσεων σε όλο το φάσμα
  • πολυετή εμπειρία στη μεταφορά τεχνογνωσίας του αντικειμένου
  • ειδίκευση σε διαπολιτισμικά θέματα μεταξύ των δυο χωρών
  • κατάλληλες επαγγελματικές επαφές
  • ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων σε Γερμανία και Ελλάδα, καθώς και σε 90 χώρες μέσω των 120 γραφείων των Γερμανικών Διμερών Επιμελητηρίων ανά τον κόσμο