Δήλωση Συμμετοχής

Workshop για εκθέτες | 28.02.2023

Δήλωση συμμετοχής | Workshop για εκθέτες

Προσωπικά Στοιχεία

Μέλος στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο*

Κόστος σμμετοχής*

Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατάθεση, παρακαλώ να αποσταλλεί εντός 3 ημερών με E-Mail στο d.kaliva@ahk.com.gr

Αιτιολογία κατάθεσης: Workshop Εκθέσεων
Διάφορα

Ενημερωτικό υλικό

Σημείωση