Υποστήριξη στη διαδικασία αίτησης συμμετοχής

 

Απευθυνθείτε στους Expo-Experts για κάθε διευκρίνιση, για θέματα όπως:

  • ενημέρωση για τις επιλογές έτοιμων περιπτέρων από την εκάστοτε έκθεση και τις εναλλακτικές
  • διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής
  • επιλογή θέσης περιπτέρου
  • και οποιαδήποτε άλλη απορία σας